Wspólnota Miriam Odnowa w Duchu Świętym spotyka się w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25.

W dniu 18 września 2017 o g. 14.50 odszedł do Domu Ojca nasz Pasterz ks. Marcin Szopiński. Ks. Marcinie oręduj teraz za nami u Boga. Do zobaczenia w Niebie!

Od 4 listopada 2018 naszym nowym Pasterzem jest ks. Krzysztof Kołodziejczyk.

Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, która pragnie razem doświadczać działania Ducha Świętego w ich życiu i Kościele. Oddając nasze życie Jezusowi Chrystusowi pragniemy całkowicie poddać się Jego prowadzaniu.

Głównym charyzmatem naszej Wspólnoty jest uwielbienie Boga i ewangelizacja. Służymy modlitwą wstawienniczą z rozeznaniem (w każdy wtorek od 17:15 do 17.55), modlitwą uwolnienia wg. pięciu kluczy Neala Lozano. W ramach nowej ewangelizacji prowadzimy portal Żywa Wiara, organizujemy katechezy audiowizualne, wieczory charyzmatyczne, różnego rodzaju kursy i warsztaty, np. seminaria odnowy wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty prorockie. Współorganizujemy Festiwal Wiary w Rzeszowie, Nieustającą Adorację Najświętszego Sakramentu.

Obecnie Wspólnota liczy około 150 osób.

Podczas spotkań, które odbywają się w każdy wtorek jest czas na modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, wymieniane są intencje, które noszą w sercu członkowie Wspólnoty. Czytane i rozważane jest Słowo Boże, a także prowadzone jest nauczenie. Regularnie wydawany jest biuletyn, który zawiera materiały informacyjno-formacyjne dla członków grupy, rozpisane Słowo Boże do rozważania na każdy dzień i intencje do objęcia modlitwą w najbliższym tygodniu.

Uwaga – spotkania Wspólnoty odbywają się także w czasie wakacji i ferii zimowych. Zapraszamy!

Wszystkie nasze działania ewangelizacyjne, o których możecie przeczytać w „Inicjatywach” wspierają nasi darczyńcy.

VipDesign.pl extramarket Kobi