Zapraszamy wszystkich członków i nowych kandydatów na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miriam.

Termin: 6 marca 2018 r. g. 21.00
Miejsce: Dom Diecezjalny Tabor, Rzeszów, ul. Połonińska 25, sala konferencyjna

Plan posiedzenia:

  1. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Miriam (osoby chętne proszone są o dopełnienie formalności zgłoszenia się na nowych członków zgodnie ze statutem Rozdział III, pkt. 10)
  2. Podjęcie uchwały dotyczącej nowego Zarządu Stowarzyszenia
  3. Podjęcie uchwały dotyczącej nowej Rady Stowarzyszenia
  4. Inwentaryzacja majątku. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok
  5. Wolne wnioski

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia