Animator diakonii:
Klaudia Winiarska

Spotkania: odbywają się wg potrzeb
(są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

 

 

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”
(1 Kor 9, 16)

Media to niezastąpiony środek komunikacji, aby informować o życiu Wspólnoty, prawdach ewangelicznych czy nauce Kościoła. Zwracamy uwagę na potrzeby członków naszej Wspólnoty i próbujemy w różnej formie dotrzeć z ciekawymi i interesującymi wiadomościami. Wiele treści kierujemy też do osób z poza Wspólnoty.

Przykład bierzemy z bł. Jana Pawła II, który doskonale posługiwał się środkami społecznego przekazu, by docierać z przekazem Ewangelii do jak najszerszych mas ludzi. Nie chcemy jako Wspólnota zamykać się tylko na wewnętrzną drogę formacyjną, choć jest to zadanie bardzo ważne i podstawowe w osobistym rozwoju duchowym. Chcemy aktywne korzystać z środków masowego przekazu. Wiemy, że Kościół w dobie rewolucji internetowo – medialnej nie może pozwalać sobie na bylejakość. Specjalista od marketingu powiedziałby, że mamy najlepszą ofertę do zaoferowania ludziom, dlatego musimy ją zapakować w najlepszy sposób 🙂

Tą ofertą jest oczywiście zbawienie!

Oto jak bł. Jan Paweł II w Orędziu do młodzieży na VII Światowy Dzień Pokoju mówił:

„Powołanie chrześcijańskie jest ukierunkowane na apostolat, na ewangelizację, na misję. Chrystus wzywa każdego ochrzczonego, aby stał się Jego apostołem we własnym środowisku i w świecie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Chrystus, za pośrednictwem swego Kościoła, powierza wam niezwykle ważną misję przekazania innym daru zbawienia i zaprasza was do włączenia się w budowanie Jego królestwa. Wybiera was, pomimo waszych wad i braków, dlatego że was miłuje i ufa wam. Ta bezgraniczna miłość Chrystusa winna ożywiać wasz apostolat, według słów św. Pawła: „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14).
Być uczniem Chrystusa nie jest sprawą prywatną, bowiem trzeba się dzielić z innymi darem wiary. Dlatego właśnie Apostoł pisze: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Poza tym nie zapominajcie, że wiara umacnia się i wzrasta wtedy, gdy przekazuje się ją innym (por. Redemptoris missio, 2)”

Diakonia medialna w swoich ramach jest podzielona na sekcje: zewnętrzne i jedną wewnętrzną. Sekcje zewnętrzne mają za zadanie docierać z działaniami ewangelizacyjnymi prowadzonymi przez nas do szerokiego grona odbiorców spoza Wspólnoty, natomiast sekcja wewętrzna zajmuje się przekazem informacji dla naszych członków.

1. Portal internetowy www.zywawiara.pl

Za administrowanie, tworzenie i kształt portalu jest odpowiedzialna Barbara P.
Przy tworzeniu portalu współpracują: Maciej M, Agnieszka L, Marta F, Klaudia W, Barbara P, Daniel Ch, Jolanta S, Edyta F.
Portal ma swoją stronę również na facebooku. Możecie ją znaleźć tutaj.

2. Strona internetowa Wspólnoty
Przygotowywaniem aktualności na stronę zajmują się Marta F, Klaudia W, Marta S, Justyna H, Alicja C, Ela D, Kasia Z, Ewelina K, Kasia R, Monika D, Natalia K.

Stronę na facebooku obsługują Marta F, Jola S, Klaudia W, Daniel Ch, Jadwiga W, Małgorzata F, Alicja C, Justyna H, Judyta M, Paweł S, Mirek N. Możecie nas znaleźć tutaj.

3. Kontakt z mediami polega na współpracy z lokalną prasa, radiem i telewizją w zakresie działań, jakie podejmuje Wspólnota i Fundacja Charismata.

4. Sekcja wewnętrzna diakonii zajmuje się:

  • wydawaniem biuletynu Wspólnoty (Edyta F, Marta F)
  • przygotowywaniem i wydawaniem materiałów formacyjnych
  • fotorelacja z wydarzeń wspólnoty: Alicja Cyrnek i Grzegorz Wolański
  • rejestrowanie wydarzeń Wspólnoty za pomocą nośników audio, wideo (katechezy, konferencje, kursy i inne) (Marta F, Klaudia W..)
  • kontakt z Radiem Via: Klaudia W.
ostatnia aktualizacja: 03.04.2018 r.