Animator diakonii:

Spotkania: odbywają się wg potrzeb
(są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

Członkowie:
Wiesława M, Barbara S, Joanna G, Dorota M, Marek Z, Magdalena G, Magdalena P, Dorota J.

„Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary […] Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo”
(Rz 12, 6-8)

Diakonia miłosierdzia powstała w 2009 roku jako odpowiedź na potrzebę pomocy powodzianom z okolic Ropczyc. Zorganizowaliśmy wtedy pomoc materialną, która została przekazana najbardziej potrzebującym. Diakonia wspiera osoby ze Wspólnoty, które są w trudnej sytuacji, udzielając im wsparcia materialnego, ale także pomocy w znalezieniu pracy, skierowania do specjalisty, np. prawnika czy psychologa.

Poniżej przedstawiamy krótki film, pokazujący jaki jest stan naszej wiary. Bohaterce filmu zadano następujące pytanie: „Kiedy nakarmiła Pani głodnych, napoiła spragnionych, odziała nagich?”… a jak my odpowiedzielibyśmy na to pytanie?

ostatnia aktualizacja: 09.12.2014