Animator diakonii: Marcin Zacharski

Spotkania: odbywają się wg potrzeb (są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał parality. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”
(Mk 2, 3-5, 10-11)

W diakonii modlitwy wstawienniczej pełnimy tę posługę, którą wobec paralityka wypełniało „czterech” niosących go do Jezusa. Podczas modlitwy wstawiamy się za naszych braci i siostry w ich potrzebach.

Warunkami koniecznymi do przystąpienia do modlitwy wstawienniczej są:

Stan łaski uświęcającej
Każda osoba, zabiegająca o modlitwę wstawienniczą, powinna być po spowiedzi.

Rozmowa
Podczas tej rozmowy, osoba prosząca o modlitwę wstawienniczą opisuje swój problem i intencję. Prowadzona jest ona przez kapłana lub animatora modlitwy wstawienniczej.

Osobisty udział
Aby przystąpić do modlitwy wstawienniczej, konieczny jest osobisty w niej udział. Istotna jest także własna, nieprzymuszona przez nikogo wola wzięcia udziału w modlitwie.

Modlitwa wstawiennicza niesie ze sobą wiele łask. Trzeba pamiętać, że nie wiąże się ona z żadnym magicznym spełnieniem próśb i życzeń. Jej skutkiem jest nie tylko uzdrowienie fizyczne, czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca, nawrócenie uczynione mocą Jezusa Chrystusa.

Nasza Wspólnota została też zaproszona do modlitwy uwolnienia wg. pięciu kluczy Neala Lozano.

Uwaga:
Posługa w diakonii wstawienniczej i uwolnienia jest możliwa po ukończeniu seminarium odnowy wiary.

Jeśli chcesz dołączyć do naszej diakonii najpierw porozmawiaj z jej animatorem a następnie wypełnij formularz:
Formularz Zapisu do Diakonii Modlitwy Wstawienniczej i Uwolnienia

ostatnia aktualizacja: 03.04.2018 r.