Animator diakonii: Elżbieta Burek

Spotkania: odbywają się wg potrzeb
(są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.
(Flp 2, 12 – 16)

Kapłani – poświecili swe życia dla Boga i dla nas. Ich zadaniem jest pomóc nam dojść do Jezusa – zwłaszcza poprzez sakramenty, ale również kierownictwo duchowe, rozmowę, wsparcie duchowe, przyjaźnie, pokazywanie swoim życiem Pana Boga.

To ludzie wybrani z ludu, spośród nas – niejednokrotnie słabi i borykający się z wieloma trudnościami. Nam świeckim tak łatwo wytykać ich błędy. Ale nie wolno nam zatrzymywać się na ich słabościach.Trzeba im pomóc, aby byli silniejsi, dla nas i dla siebie. Tak wiele się od nich wymaga, a ile się im daje? Czy aby nie pozostawia się ich samym sobie?

Oczekujemy od nich wparcia i pewności, ze możemy na nich liczyć w trudnych sytuacjach. Oni też muszą wiedzieć, że na nas też mogą liczyć.

W tej diakonii obejmujemy codzienną modlitwą naszych kapłanów, spowiedników, kierowników duchowych, a w szczególności: ks. Marcina Szopińskiego, o. Amosa Smolarka OFM, ks. Daniela Drozda.

ostatnia aktualizacja: 23.06.2016 r.