Animator diakonii:

Spotkania: odbywają się wg potrzeb
(są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.
(Flp 2, 12 – 16)

Kapłani – poświecili swe życia dla Boga i dla nas. Ich zadaniem jest pomóc nam dojść do Jezusa – zwłaszcza poprzez sakramenty, ale również kierownictwo duchowe, rozmowę, wsparcie duchowe, przyjaźnie, pokazywanie swoim życiem Pana Boga.

To ludzie wybrani z ludu, spośród nas – niejednokrotnie słabi i borykający się z wieloma trudnościami. Nam świeckim tak łatwo wytykać ich błędy. Ale nie wolno nam zatrzymywać się na ich słabościach.Trzeba im pomóc, aby byli silniejsi, dla nas i dla siebie. Tak wiele się od nich wymaga, a ile się im daje? Czy aby nie pozostawia się ich samym sobie?

Oczekujemy od nich wparcia i pewności, ze możemy na nich liczyć w trudnych sytuacjach. Oni też muszą wiedzieć, że na nas też mogą liczyć.

Kościół potrzebuje świętych kapłanów, a nam potrzeba prosić dobrego Boga, by kapłani wiedli święte życie. Potrzeba z oddaniem modlić się za wszystkich kapłanów, szczególnie za tych, co przeżywają trudne chwile…

W diakonii modlitwy za kapłanów podejmujemy post i otaczamy modlitwą ks. bpa Jana Wątrobę, ks. Krzysztofa Kołodziejczyka – Pasterza naszej wspólnoty, a także kapłanów przeżywających trudności i kryzysy, naszych spowiedników i kierowników duchowych. Polecamy też dobremu Bogu zmarłych kapłanów, szczególnie śp. ks. Marcina Szopińskiego – naszego Pasterza.

Jeśli masz w sercu pragnienie modlitwy za kapłanów – dołącz do nas!

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanów
(św. Teresa z Lisieux)

O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt nie może im zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.”

ostatnia aktualizacja: 02.01.2017 r.