Animator diakonii:

Spotkania: odbywają się wg potrzeb (są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

 

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»
(Mt 28, 18-20)

Chrystusowy nakaz nauczania spoczywa przede wszystkim na kapłanach, ale dotyczy także osób świeckich odpowiednio do tej posługi przygotowanych. W diakonii nauczania, pod okiem naszego Pasterza, przygotowujemy konferencje, które głoszone są na spotkaniach Wspólnoty.

W 2012 roku diakonia nauczania przygotowała i wygłosiła poniższe konferencje, których skrót został umieszczony w biuletynie:

1. Agnieszka R. „Przyznać się do Jezusa”biuletyn nr 174
2. Marta F. „Rodzaje proroctw”biuletyn nr 179
3. Agnieszka Sz. „Acedia”biuletyn nr 180
4. Marta F. „Dar języków i dar tłumaczenia języków” biuletyn nr 196
5. Agnieszka R. „I odpuść nam nasze winy…”biuletyn nr 198
6. Bogdan B. „Modlitwa”biuletyn nr 199
7. Klaudia W. „Relikwia z piekła”biuletyn nr 201
8. Agnieszka Sz. „Hildegarda z Bingen”biuletyn nr 202
9. Nikodem K. „Mówiąc Ojcze Nasz”biuletyn nr 209
10. Katarzyna G. „Sztuka porozumiewania się”biuletyn nr 213
11. Alicja K. „Codzienny rachunek sumienia”biuletyn nr 216
12. Barbara S. „O modlitwie” – biuletyn nr 220
13. Alicja S. „Kult Bożego Miłosierdzia”biuletyn nr 221
14. Alicja K. „Mądrość” cialis generique biuletyn nr 229
14. Agnieszka R. „O Najświętszej Krwi Chrystusa” – biuletyn nr 233
15. Nikodem K. „Owce na pustyni” – biuletyn nr 234
16. Alicja K. „Słowo Boże i zaufanie Bogu” – biuletyn nr 237
17. Agnieszka R. „Walka z pokusami” – biuletyn nr 238
18. Jadwiga W. „Boża radość” biuletyn nr 239
19. Alicja K. „Prowadzenie przez Ducha Świętego” – biuletyn nr 242
20. Marta F. „Rozeznawanie darów” – biuletyn nr 258
21. Joanna Groszek „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii” – biuletyn nr 285
22. Jacek Fura „Błogosławieństwo” – biuletyn nr 286
23. Nikodem Kruba „Kobiety w genealogii Jezusa” – biuletyn nr 287
24. Sławomir Baran „Uwielbienie Boga Stwórcy” – biuletyn nr 289
25. Alicja Smalarz „Komunikacja we Wspólnocie” biuletyn nr 290
26. Bogdan Bukała „Reguły rozeznania duchowego wg w. Ignacego”biuletyn nr 291
27. ks. Marcin Szopiński „Cechy wspólnoty” biuletyn nr 296 oraz  nr 299
28. Marta Fortuniak „7 grzechów przeciwko jedności”biuletyn nr 301 oraz nr 302
29. Nikodem Kruba „Szymon Piotr i Judasz Iskariota”biuletyn nr 304
30. Jacek Fura „Słuchaj Izraelu!”biuletyn nr 306 oraz nr 308
31. Alicja Smalarz „Zazdrość”biuletyn nr 313

ostatnia aktualizacja: 12.02.2015 r.