Animator diakonii:

Spotkania: odbywają się wg potrzeb
(są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

 

Diakonia organizacyjna powstała w naszej Wspólnocie jako szczególna pomoc przy okazji katechez audiowizualnych, rekolekcji wspólnotowych i różnych wyjazdów.

ostatnia aktualizacja: 03.12.2014 r.