diakonia_prowadzenia_spotkan

Animator diakonii:

Spotkania: odbywają się wg potrzeb
(są zapowiadane na spotkaniach Wspólnoty)

Członkowie:
Piotr B, Alicja S, Marta F, Jacek F, Klaudia W, Magdalena Rz, Barbara L, Mirosław N,

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
(1 Tes 5, 16 – 22)

Każdy z nas ma ten wyjątkowy dar jakim jest możliwość rozmowy z Bogiem – modlitwa. Poza modlitwą indywidualną, rozważaniem Słowa Bożego i potrzebą przebywania z Bogiem sam na sam, otrzymaliśmy inną łaskę: modlitwę we wspólnocie. Do tej diakonii należą osoby, które prowadzą modlitwę podczas naszych spotkań.

ostatnia aktualizacja: 04.12.2014