Fundacja od 1 stycznia 2018 zaprzestała swojej działalności, ze względu na realizację zadań, do których została powołana.

 

Dnia 28-08-2012 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem KRS 0000431262.

Fundację Charismata im. św. Pawła Apostoła
z siedzibą w Rzeszowie

Adres Fundacji: 35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 9/1

Nip: 813-36-74-368

Regon: 180881469