Konto bankowe Fundacji:

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
oddział Rzeszów

91 9096 0004 2012 0064 7957 0002

WSPOMÓŻ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU
KRS 0000431262

Dnia 28-08-2012 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  pod numerem KRS 0000431262.

Fundację Charismata im. św. Pawła Apostoła
z siedzibą w Rzeszowie

Adres Fundacji: 35-506 Rzeszów, ul. Osmeckiego 9/1

Nip: 813-36-74-368

Regon: 180881469

Z dniem 27-11-2014 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Oznacza to, że począwszy od 2015 roku możecie w swoich rozliczeniach rocznych przekazać na rzecz Fundacji 1% podatku OPP.14