Pomysł, aby powołać fundację ewangelizacyjną powstał latem 2011 roku.

Po prawie rocznych przygotowaniach dnia 18 lipca 2012 roku został w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem Bogdanem Czerwonką podpisany Akt notarialny powołujący do życia Fundację Charismata im. św. Pawła Apostoła z siedzibą w Rzeszowie.

Dnia 28-08-2012 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował naszą Fundację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Celem naszej Fundacji jest ewangelizacja. Będziemy ją realizować głównie poprzez:

  • rozpowszechnianie idei i nauki Kościoła katolickiego,
  • wspieranie inicjatyw służących popularyzacji wśród młodzieży i osób dorosłych nauki Kościoła katolickiego,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących nauki Kościoła katolickiego, tworzenie materiałów multimedialnych, filmów, publikacji, portali internetowych,
  • organizowanie spotkań ewangelizacyjnych, katechez audiowizualnych, koncertów, wystaw, wernisaży, itp.,
  • organizowanie spotkań, w ramach których zaproszeni goście dają świadectwo działania Boga w ich życiu,
  • organizowanie rekolekcji, kursów, szkoleń i innych form ewangelizacji jako dbałość o wolność, prawa człowieka, zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe,
  • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz wychodzenia z uzależnień,
  • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie przed wszelkiego rodzaju zniewoleniom fizycznym, psychicznym, duchowym, ochrona przed sektami,
  • organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie przed wszelkiego rodzaju przemocą.

Jeśli chcielibyście wesprzeć finansowo Fundację, zachęcamy do wpłat na konto bankowe Fundacji. Jako opis na przelewie wpisujcie: „darowizna na cele statutowe” lub „darowizna na cele pożytku publicznego”.

Wpłaconą darowiznę możecie odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym i z tego tytułu odzyskać część podatku.

Możecie znaleźć nas on line tutaj:       Dane KRS: FUNDACJA CHARISMATA IM.ŚW.PAWŁA APOSTOŁA