Zarząd Fundacji:

  1. Jacek Fura  – Prezes (nr tel. 530 994 777)Jest odpowiedzialny za: reprezentowanie Fundacji oraz kierowanie pracą Zarządu i pracownika Fundacji, administrację i rozwój portalu www.zywawiara.pl, organizację Katechez Audiowizualnych oraz kontakty z mediami.
  2. Marta Fortuniak – Wiceprezes (nr tel. 601 969 023)Zajmuje się księgowością Fundacji, kontaktami z urzędem skarbowym i KRS-em oraz wszelkiej maści urzędnikami.
  3. Marcin Szopiński – Wiceprezes (nr tel. 537 933 388)Koordynuje wszystkie dzieła ewangelizacyjne, które realizujemy i będziemy realizować. Jest odpowiedzialny za Festiwal Wiary, organizację rekolekcji, warsztaty psychologiczne, a także pomoc psychologiczną i duchową potrzebujących
  4. Paweł Kobosz – Członek ZarząduMa głowę pełną pomysłów, które z zaagnażowaniem chce wprowadzać w życie i napędza nas do działania. Jest odpowiedzialny za marketing, reklamę, sponsoring Fundacji.
  5. Wiesia Mac – Członek Zarządu (nr tel. 662 372 723)W Fundacji jest odpowiedzialna za kolportaż katechez audiowizualnych, kontakty z katechetami, zamówienia, wysyłkę płytek DVD. Jest niezastąpionym skarbnikiem Fundacji – w jej rękach nie zaginie żadna złotówka.

Rada Fundacji:

  1. Katarzyna Grabowska – Przewodnicząca
  2. Kruczek Konrad – Członek
  3. Winiarska Klaudia – Członek
  4. Maria Hubert – Członek


Kontakt e-mail: 
odnowa(at)miriam.rzeszow.pl