Justyna Haber
animator diakonii modlitewnej

Jolanta Skotnicka
animator diakonii uwielbienia

Elżbieta Burek
animator diakonii modlitwy za kapłanów

Barbara Lech
animator diakonii wstawienniczej i modlitwy uwolnienia

Marta Fortuniak
animator diakonii prorockiej

Piotr Bilo
animator diakonii nauczania

Klaudia Winiarska
animator diakonii medialnej

Tomasz Stepień
animator diakonii liturgicznej

Barbara Siorek
animator diakonii miłosierdzia

Ewa Hadała
animator diakonii organizacyjnej

Wojciech Wojdyło
animator diakonii techniczno-porządkowej

Maciej Mierzejewski
animator diakonii prowadzenia spotkań

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”
(1 Kor 12, 8-11)

Kadencja animatorów trwa 1 rok. Zostają oni wskazani przez lidera Wspólnoty i następnie zatwierdzeni i namaszczeni do posługi przez pasterza Wspólnoty.
Animatorzy są odpowiedzialni za poszczególne diakonie we Wspólnocie. Ich zadaniem jest koordynowanie posługi osób, które należą do ich grup. Czynią to w jedności z liderami i pasterzem Wspólnoty.

ostatnia aktualizacja: 29.08.2018 r.