Ewelina Konieczna
animator diakonii modlitewnej

Andrzej Paśkiewicz
animator diakonii uwielbienia

Marcin Zacharski
animator diakonii wstawienniczej i modlitwy uwolnienia

Barbara Zacharska
animator diakonii prorockiej

Klaudia Winiarska
animator diakonii medialnej

Wojciech Wojdyło
animator diakonii liturgicznej

Alicja Cyrnek
animator diakonii organizacyjnej

Paweł Wiśniowski
animator diakonii techniczno-porządkowej

Magdalena Pachalska
animator diakonii prowadzenia spotkań

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”
(1 Kor 12, 8-11)

Kadencja animatorów trwa 1 rok. Zostają oni wskazani przez lidera Wspólnoty i następnie zatwierdzeni i namaszczeni do posługi przez pasterza Wspólnoty.
Animatorzy są odpowiedzialni za poszczególne diakonie we Wspólnocie. Ich zadaniem jest koordynowanie posługi osób, które należą do ich grup. Czynią to w jedności z liderami i pasterzem Wspólnoty.

ostatnia aktualizacja: 20.02.2018 r.