Lider Wspólnoty
Marta Fortuniak

Wice lider Wspólnoty
Maciej Mierzejewski

Skarbnik Wspólnoty
Joanna Wojdyło

kontakt do liderów:
miriam.rzeszow (at) gmail.com

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra”
(1 Kor 12, 4-7)

Liderzy to obok Pasterza Wspólnoty „najważniejsze” osoby w grupie.

Kadencja lidera trwa 3 lata. Może trwać przez dwie kadencje. Na kandydatów na lidera głosuje cała Wspólnota w głosowaniu tajnym. Następnie z trzech kandydatów na lidera, którzy otrzymali największą liczbę głosów, pasterz wskazuje lidera i namaszcza go do posługi.
Lider wskazuje wicelidera i skarbnika Wspólnoty, którzy są następnie zatwierdzeni i namaszczeni do posługi przez pasterza Wspólnoty.
Zadaniem lidera i wicelidera jest animowanie działań we Wspólnocie i troska o tych, którzy są jej członkami. We wszystkim, co robią dla Wspólnoty i w niej, są podporządkowani Pasterzowi, a ich posługa w grupie ma służyć wspólnemu dobru. Zadaniem skarbnika jest dbanie o finanse Wspólnoty i współdziałanie z liderami i pasterzem.
Wszyscy są zobowiązani do posłuszeństwa Pasterzowi, zgodnie ze słowami św. Augustyna: „Ten, kto okazuje posłuszeństwo, zawsze pełni wolę Boga, nie dlatego, że polecenie władzy jest bezwzględnie zgodne z wolą Bożą, ale dlatego, że jest wolą Boga, by okazywało się posłuszeństwo temu, kto stoi na czele wspólnoty”

ostatnia aktualizacja: 29.08.2017 r.