Pod koniec czerwca rozpoczęliśmy akcję ewangelizacyjną, której celem jest dostarczenie do wszystkich katechetów w Polsce świadectwa Dobromira Mak Makowskiego pt. „Byłem marionetką diabła”.
Nagranie na płycie DVD zostało zarejestrowane w Bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie w trakcie katechezy audiowizualnej. Jest to świadectwo nawróconego chrześcijanina, byłego narkomana, który stara się dotrzeć do młodzieży, przestrzec przed zagrożeniami i zaświadczyć o działaniu Boga w historii jego życia.
Świadectwo to było już dostarczone do kilku szkół Diecezji Rzeszowskiej i katecheci, którzy prezentowali je swoim uczniom mówili, że młodzież wychodziła dogłębnie poruszona z mocnym postanowieniem zmiany swojego życia. To właśnie rozmowy z młodymi i ich reakcje przekonały nas do próby podjęcia rozpropagowania tego świadectwa wśród wydziałów katechetycznych we wszystkich Diecezjach na terenie naszego kraju. Mamy nadzieję, że będzie ono dobrą pomocą katechetyczną w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nasza akcja będzie trwać do września 2012 r.
Prosimy Wspólnotę o modlitwę o dobre owoce tej ewangelizacji.

Świadectwo umieszczone jest na naszym portalu www.zywawiara.pl
Płytki Dobromira Mak Makowskiego jak również inne zarejestrowane podczas katechez audiowizualnych można również u nas nabyć (5 zł/1szt. – na pokrycie kosztów wydania). Informacje w dziale kontakt.
Spis wszystkich nagrań znajduje się tutaj.
MF

Dobromir Mak Makowski
D.jpg -  d1.jpg -