Dziś spotkanie modlitewne prowadziła Wiesia, a my wszyscy włączaliśmy się w modlitwę. Prosiliśmy Ducha Świętego, aby przychodził do nas i do naszych rodzin, aby działał w nas, napełniał nas sobą, przychodził ze swoimi darami, otwierał nam serca na uwielbienie Boga. Wielbiliśmy Boga i dziękowaliśmy Mu za łaski, którymi nas obdarza. O oprawę muzyczną naszego spotkania dbali Basia i Bogdan.

W dalszej części naszego spotkania dzieliliśmy się świadectwami. Mówiliśmy o tym, jak działa Bóg w naszym życiu poprzez słowa prorockie, które kiedyś otrzymaliśmy na modlitwie wstawienniczej. Zdarzało się, że proroctwa głęboko nas dotknęły i realnie dotyczyły naszej sytuacji. Staraliśmy się też przypomnieć sobie, jakie Słowa otrzymaliśmy na modlitwie o wylanie darów Ducha Świętego i jak te Słowa wciąż oddziaływają na nasze życie. Są to Słowa, o których powinniśmy pamiętać, bo one pokazują nam kierunek, po którym powinniśmy iść na ścieżce naszej wiary.

Dziękujemy też Stefani za podzielenie się z nami świadectwem na temat medytacji Słowa Bożego metodą Amor, o tym jak Słowo Boże przenikało jej życie w ciągu 6 tygodni medytacji, jak wkomponowało się w jej codzienne sytuacje i jak odpowiadało na jej życiowe problemy.

To dobry moment, aby przypomnieć na czym polega medytacja Słowa Bożego metodą Amor. Poszczególne litery tego wyrazu oznaczają składniki medytacji:

Aadoratio, czyli adoracja, uwielbienie. Spotkanie z Panem rozpoczynam od uświadomienia sobie Jego miłującej obecności. Staję przed Nim w pokorze i z otwartym sercem. Zapraszam Ducha Świętego, aby prowadził mnie w czasie medytacji. Ten etap trwa krótko, zwykle kilka minut.

Mmeditatio, czyli rozważanie. Czytam wybrany wcześniej fragment Pisma Świętego. Daję się prowadzić Duchowi Świętemu. Zatrzymuję się przy tych słowach, czy zdaniach, które szczególnie poruszają moje serce. Nie muszę rozważać całego tekstu. Mogę skupić się nad jednym zdaniem czy słowem i starać się nim karmić swoje serce. Ten etap modlitwy trwa najdłużej (kilka, bądź kilkadziesiąt minut)

O oratio, czyli modlitwa. Nakarmiony Słowem Bożym staram się teraz zwrócić do Boga w modlitwie. Mogę Go przepraszać, prosić, albo Mu dziękować. Ważne jest to, aby ta część mojej modlitwy była odpowiedzią na słowa skierowane do mnie w czasie lektury tekstu biblijnego. Ta część trwa kilka minut.

Rresolution, czyli postanowienie. Warto, aby każda modlitwa była zakończona postanowieniem. Może Bóg wzywa mnie do czegoś? Nie musi to być coś wielkiego. Postanowienie musi być na „moją miarę”. Lepiej postanowić coś niewielkiego i dotrzymać postanowienia, niż próbować robić rewolucję w swoim życiu i szybko się z niej wycofać.

Amor to znaczy Miłość. Zakochajmy się więc w Biblii.
Przeczytajcie w biuletynie nr 187, co „myśli” sobie nieczytana Biblia.
Natomiast w odniesieniu do Fundacji, którą tworzymy, zachęcamy szczególnie do lektury Dziejów Apostolskich i listów św. Pawła, patrona naszej Fundacji, aby lepiej poznać Jego życie i umiłowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
MF