Dziś w święto św. Jakuba Apostoła uczestniczyliśmy we Mszy Świętej dla Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej, która odbyła się w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Mszę Świętą celebrowali ks. Mariusz Mik (Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym) i ks. Krzysztof Tarnopolski MS.

„Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28)  – to Słowa z dzisiejszej Ewangelii.
Słowa przerażające w swej wymowie, bo Bóg sam o sobie mówi, że staje się naszym Sługą. Ks. Mariusz tłumacząc znaczenie słowa sługa, posłużył sięfilmem „Ja Jestem”, gdzie Jezus nasz Pan i Zbawiciel poprzez ustanowienie Eucharystii, mękę, śmierć i zmartwychwstanie daje się nam jako Sługa. Cuda eucharystyczne, o których opowiada film, od wieków do dnia dzisiejszego, poruszają nie tylko wierzących, ale również naukowców, którzy badają żywe Ciało i Krew Chrystusa. Nierzadko sami mówią: „Nie rozumiem tego, ale to jest i to jest fakt”.

Jezus daje swoje Ciało i Krew na ołtarzu w każdej Mszy Świętej i potwierdza to znakami eucharystycznymi np. w Lanciano, Orvieto, Siennie czy Sokółce. Jezus pokazuje nam w cudach eucharystycznych (a jest ich aż 132 na całym świecie), że to On jest prawdziwy i żywy. W Sokółce naukowcy stwierdzili, że biała Hostia zamieniła się w fragment ludzkiego żywego serca w momencie agonii.

Jezus powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne” (J 6,54). Życie wieczne nosimy w sobie, gdyż przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej. Dzięki Eucharystii żyjemy. Bez Niej nie możemy pokonywać w sobie żadnych słabości. W Niej jest Jego Moc. Tu Chrystus pokonuje szatana, jego nienawiść, kłamstwo. Tu Chrystus pokonuje właśnie moją ludzką słabość. On – mój Sługa, bo On za mnie walczy. A ja mogę wziąć to Jego Zwycięstwo.
MF