Od roku „chodził” nam po głowie pomysł, aby powołać do życia fundację ewangelizacyjną.
Dziś – 18 lipca 2012 roku (notabene w święto Szymona z Lipcnicy Bernardyna), po wielu przygotowaniach, podpisaliśmy Akt Notarialny „Fundacji Charismata im. św. Pawła Apostoła”.

Możliwe, że zastanawiacie się, dlaczego patronem naszej Fundacji został święty Paweł?
To niezrównany ewangelizator – tak powiedział nasz pasterz o. Wiktor.

Równie dobrze wyjaśnił to ks. prof. Marek Starowieyski w swojej książce: „Odpoczynek ze św. Pawełem”:
„Apostoł. Przebył pieszo lub statkiem tysiące kilomentrów, aby głosić Jezusa. I nic go nie powstrzymywało: katalog jego przygód, prawdopodobnie niekompletny, zawarty w Drugim Liście do Koryntian, pokazuje jego ogromny zapał. Głosił Chrystusa Żydom i poganom, mądrym i prostym, kobietom i mężczyznom, wszystkim. Jest więc wzorem niezmordowanego Apostoła. Ale to również pisarz. Trzynaście zachowanych listów daje doskonały obraz jego duszy. Głosi chwałę Chrystusa, tym razem słowem pisanym: wykłada, dyskutuje, gani, pociesza, zachęca. A wszystkie one tchną zapałem, czasami zdania mu się rwą, bo słowa nie są wstanie wyrazić tego,  co czuje.”

Dziękujemy Wspólnocie za zaangażowanie i modlitwę.

A naszego Patrona prosimy, abyśmy umieli, tak jak On i z takim zapałem jak On nieść Ewangelię innym ludziom. Św. Pawle, módl się za nami!

Wkrótce umieścimy w zakłace Inicjatywy najważniejsze informacje o naszej Fundacji (cel powołania, zadania, Statut, Zarząd, Radę).
MF