Informujemy, że dnia 05 lipca 2018 o godz 19:00 w Jaśle na ul. Farna 2 w Domu Parafialnym w sali KSM odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólnoty Miriam.

Porządek obrad obejmuje:

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia Wspólnoty Miriam
2. Wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Wspólnoty Miriam oraz zaproszonych gości.

Zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia