Decyzje Pasterza Miriam z dnia 10.10.2018. Obowiązują one do czasu sprawowania nad Wspólnotą opieki pasterskiej przez ks. Damiana Ziembę bądź do odwołania.

 1. W intencji rozeznawania charyzmatów indywidualnych oraz Woli Bożej wobec Wspólnoty, zobowiązuję (ale nie pod grzechem, jeśli ktoś zapomni) wszystkich członków Wspólnoty, do codziennej, jednokrotnej modlitwy Anioł Pański.
 2. Jedna środa w miesiącu poświęcona zostaje uwielbieniu połączonemu z modlitwą Różańcową – w kaplicy, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Przez Maryję i z Jej pomocą chcemy wzrastać w postawie sług u służebnic Pana, otwartych i posłusznych Duchowi Świętemu, tak jak było to do tej pory.
 3. Z tych samych powodów i mocą autorytetu udzielonego mi przez ks. Biskupa Jana Wątroby zawieszam wszelkie „zewnętrzne” zaangażowanie Wspólnoty posługą modlitewną i charyzmatyczną i nie wyrażam zgody na działanie Ducha Świętego w postaci znaków i charyzmatów poza czasem wspólnej modlitwy w środy. Oznacza to, że do rozeznania przez Pasterza:
 4. Aby dalej nasza wspólnota była odpowiedzialna w jakimś stopniu za projekt Dom miłosierdzia, do odwołania, modlitwę uwolnienia i uzdrowienia wg 5 kluczy sprawuje tylko Pasterz oraz kapłan, którego deleguje na czas tej modlitwy w naszym Domu. Zezwalam jednak na modlitwę osłonową na czas tej modlitwy prowadzonej, o której będziemy informować.
 5. Nie podejmujemy żadnego prorokowania czy poznania poza wspólnymi modlitwami w środy, chyba że za wyraźną zgodą Pasterza
 6. Jedna środa w miesiącu będzie czasem wieczorów charyzmatycznych. Wszelkie natchnienia, które wtedy się pojawią lub podczas spotkań naszej wspólnoty w diakonii modlitewnej bądź prorockiej zawsze muszą być zatwierdzone u Pasterza
 7. Poza spotkaniem środowym we Wspólnocie możemy modlić się prywatnie tylko nad członkami naszej rodziny i nad chorymi w ZOLu, jednak zakazuje gestu nakładania rąk, chyba że w przypadku małżeństwa i rodzicielstwa. Zezwalam jednak, aby podczas modlitwy położyć rękę na rękę/ramię drugiej osoby.
 8. Każdy kto ze Wspólnoty będzie potrzebował modlitwy poza wspólną, każdorazowo zgłasza to Pasterzowi i taką pomoc otrzyma.
 9. Spotkania i praca poszczególnych diakoni odbywają się jak dotychczas. Zachęcam, aby każdy był aktywnym członkiem jakiejś diakonii. Wszyscy bowiem jesteśmy we wspólnocie, czujmy się za nią odpowiedzialni.
 10. Każda inna potrzeba pomocy modlitewnej (każdego rodzaju) poza środowymi spotkaniami wymaga rozstrzygnięcia przez Pasterza. To samo dotyczy to osób, które zgłoszą się do naszej wspólnoty o pomoc.
 1. Celem takiego zachowania jest to, aby członkowie wspólnoty mogli skupić się na dalszym uformowaniu wnętrza i życia duchowego, któremu będą służyły:
 1. Fundament – każda środowa Msza Święta z homilią o godz. 18.30
 2. Troska o ciągłe trwanie w łasce uświęcającej – regularna spowiedź, zachęta do stałego spowiednika / stałego kierownika
 3. Adoracja Najświętszego sakramentu – obowiązkowa w każdą środę o godz. 17.45
 4. Wyznaczone Słowo do medytacji przez każdego w ciągu tygodnia, notatki w zeszycie
 5. Konferencje tematyczne dotyczące wspólnoty, charyzmatów, oraz życia duchowego a także okazjonalna praca w grupach podczas spotkań formacyjnych
 6. Zachęcam do dowolnego postu w intencji wspólnoty 12 dnia każdego miesiąca. Post ma nas uczyć wyrzeczenia oraz pomóc wsłuchiwać się w głos Pana.
 7. Wymieniona wyżej modlitwa Anioł Pański i Różaniec, bliskość Maryi
 1. Podczas nieobecności Pasterza władza do podejmowania decyzji w tym dniu należy księdza delegowanego przez niego.
 2. Przychylam się do prośby Lidera p. Basi oraz wsłuchując się w radę poprzedniego Pasterza: ks. Krzysztofa, aby viceliderem został p. Marcin Zacharski. Jednocześnie informuje, że korzystam z udzielonej mi władzy do ogłoszenia nowych wyborów, jednak termin ich odbycia podam gdy poznam wspólnotę. Dodatkowo korzystając z udzielonej mi władzy ogłaszam, że moją prywatną decyzją jest to, że wydłużyłem czas posługi animatorom na dwa lata. Dokonuje równocześnie zmiany w naszych wewnętrznych zapisach: Pasterz wspólnoty może przedwcześnie zakończyć posługę lidera i animatorów wspólnoty i rozpisać nowe wybory.
 3. Jako Pasterz wspólnoty wzywam wszystkich członków wspólnoty, którzy się chwiali, którzy chodzili po obrzeżach wspólnoty bądź nie podejmowali formacji wspólnej do pojednania i powrotu do wspólnoty. Mocą Pasterza wołam: pojednajcie się i wróćcie do owczarni! Wzywam jednocześnie do pojednania i budowania jednej owczarni! Jeżeli komuś nie odpowiadają te normy, niech szuka miejsca w innej wspólnocie, a tej nie rozburza i nie kala. Zgodnie ze Słowem Boga z dzisiejszego czytania o chwiejności Piotra (Ga 2,1-14).
 4. Typy spotkań:

– w pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie formacyjne. W pierwszą środę zapraszamy chętnych na nieszpory w intencji Miasta Rzeszowa

– w drugą i trzecią środę miesiąca

– w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 19 w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie na spotkanie modlitewne wszystkich Odnów diecezji

 1. W tym czasie formacji wspólnoty nie zapraszamy do przemawiania świeckich spoza wspólnoty, można jednak zaprosić kapłanów. Gdyby ktoś chciał kogoś zaprosić, musi być zgoda Pasterza.
 2. Wszystkim członkom na czas wrastania i oczyszczania udzielam błogosławieństwa +