Nasze kolejne spotkanie jak zawsze rozpoczęło się od Adoracji i Eucharystii. W tym dniu ksiądz Damian wyjaśniał nam tajemnice Mszy Świętej.

Zachęcał do ofiarowania swojej codzienności, słabości, grzechu, który oddajemy na początku Mszy jako zwykły chleb na ołtarzu- to jest nasza ofiara. Kapłan wówczas dziękuje za nasze codzienne życie i błogosławi je. Największa tajemnica tkwi w momencie konsekracji gdy następuje przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa wtedy kapłan prosi Boga o spojrzenie na nas ale Bóg nie widzi już tego chleba ( grzechu, błędów słabości) lecz patrzy na nas i na ziemie przez pryzmat tego chleba, który jest Jego ofiarowanym Synem. Jezus przemienia grzeszność w Komunie Świętą. To zaproszenie Boga, aby Go poczuć w Komunii Świętej jako świeży, cudowny chleb. To najbardziej osobisty moment kontaktu Boga z człowiekiem. Niezwykłe spotkanie…

Po Mszy uwielbialiśmy Boga w Najświętszym Sakramencie i dziękowaliśmy za nasze życie i łaski jakie nieustanie otrzymujemy.

Ostatnim punktem programu było spotkanie na małej auli gdzie mieliśmy okazje dowiedzieć się czegoś więcej o naszych diakoniach . Była to jednocześnie zachęta, aby każdy członek z naszej Wspólnoty zapragnął posługi w wybranej przez siebie Diakoni. Kiedy dajemy coś z siebie otrzymujemy stokroć więcej…  A wiec chciałby się powiedzieć za Św. Janem Pawłem II: NIE LĘKAJCIE SIĘ!

Ala C./Madzia P.


24 października  2018 r. (środa) Spotkanie modlitewne w Domu Diecezjalnym Tabor
Mszę Świętą odprawił: ks. Damian Ziemba.