W styczniowy wieczór po dłużej przerwie po – świątecznej spotkaliśmy się wszyscy na spotkaniu naszej wspólnoty. 

Spotkanie to było, o tyle wyjątkowe, że po wspólnej Eucharystii i spożywaniu Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa, wspólnie mogliśmy przedłużyć naszą świąteczną radość. Składaliśmy sobie życzenia i łamaliśmy się wspólnie opłatkiem. Niewątpliwie było to wyrazem naszej wzajemnej miłości i jak pisał Cyprian Kamil Norwid wyrazem najgłębszych, najtkliwszych, najsilniejszych uczuć… bo przecież opłatkiem dzielimy się tylko z najbliższymi naszemu sercu osobami.

… Jest w moim kra­ju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pier­wszej gwiaz­dy wie­czor­nej na niebie,
ludzie gniaz­da wspólne­go łamią chleb Biblijny,
naj­tkliw­sze prze­kazując uczu­cia w tym chlebie…

Spotkanie nie obyło się także bez wspólnego śpiewania kolęd, jak przystało na naszą polską tradycję. Niech ten radosny wieczór będzie dla nas wyrazem wielkiej, wzajemnej miłości wobec osób, które spotykamy we wspólnocie.


9 stycznia 2019 r. (środa) Eucharystia wspólnotowa i spotkanie opłatkowe. Mszę odprawiał ks. Damian Ziemba i ks. Daniel Drozd.