Każde spotkanie modlitewne, Eucharystia są wyjątkowe. To właśnie w tym czasie spotykamy się z naszym Bogiem i drugim człowiekiem. W ostatni wtorkowy wieczór było jeszcze bardziej wyjątkowo. To właśnie wtedy cała nasza wspólnota zawierzyła się Matce Maryi.

Przygotowaniem do Eucharystii była dla nas adoracja w ciszy, w której każdy mógł usłyszeć bardzo indywidualnie, co mówi do niego Jezus. Podczas Mszy Świętej nasz Pasterz wprowadził nas w klimat wieczoru. Podkreślał jak bardzo istotne jest zawierzenie swojego życia Maryi i jak ważne jest to dla naszej wspólnoty i dla Ciebie i dla mnie osobiście.

Czas zawierzenia był o tyle wyjątkowy, że oficjalnie zgodnie z autorytetem kościoła ks. Damian potwierdził u 3 osób w naszej wspólnocie posługiwanie charyzmatami. Charyzmaty są to wszystkie te dary, które posiadamy, które są dane dla budowania jedności kościoła. Pan Bóg udziela ich tak jak chce. Pasterz nadmienił, że nie powinniśmy zazdrościć nikomu tego, że Bóg obdarzył go jakimś darem. My również możemy otrzymać od Boga wiele!

Po zakończonej Eucharystii spotkaliśmy się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W nabożeństwie pokutnym przepraszaliśmy Boga za to, co było trudne i grzeszne w naszym życiu oraz w naszej wspólnocie. Po akcie pokuty i oczyszczenia naszego życia złożyliśmy akt ofiarowania naszej wspólnoty (i nas samych) Matce Bożej. Od teraz jesteśmy już w rękach Maryi – jesteśmy bezpieczni! Bo kto zawierzył się Matce nigdy nie zginie.

Jeśli nie byłeś wczoraj na spotkaniu z jakiś przyczyn, możesz w domu samodzielnie odmówić akt zawierzenia wspólnoty Maryi.

AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY MARYI NIEPOKALANA MARYJO, zawierzamy Ci naszą Wspólnotę, którą otrzymaliśmy jako niczym niezasłużony dar Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Zawierzamy ją Tobie, a przez Ciebie, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Odtąd wyrzekamy się swojej woli, swojego zamysłu, swoich pragnień i oczekiwań względem Wspólnoty i przyjmujemy Twój PLAN względem nas.
Chcemy go wypełnić, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony.

Oddajemy Ci naszą relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, nasze zmagania z samym sobą, cierpienia, rozczarowania, słabości, oziębłość, upadki, niewierność, nieumiejętność słuchania Słowa Pana, samotność, skupienie na sobie, niestawanie do walki duchowej, pychę, obmowy, oszczerstwa, szemranie, zamykanie się w sobie, nieprzebaczenie, lęki, obawy, brak miłości, ufności, jedności, troski o innych, zwątpienia w wierze, pokładanie nadziei poza Bogiem, niespełnione marzenia, wizje, ból, trudności w relacjach, niezrozumienie przez innych, poczucie odrzucenia przez innych, brak ich przebaczenia i akceptacji; wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, a nade wszystko… ciemność w sercu.

Prosimy przyjmij nas takimi, jakimi jesteśmy, módl się za nas, aby nasza rana stała się otwarciem, które nieustannie woła o miłość, przez zjednoczenie z Twoim Ukrzyżowanym Synem, w którym miłość w zło wstąpiła i odniosła pełne zwycięstwo! Uczyń nas kropelką miłości, abyśmy stawali przed Ojcem i kochali Go zranionego w duszach! Prosimy naucz nas PRAGNĄĆ przyprowadzania dusz do Serca Ojca, aby Mu wynagrodzić i zadośćuczynić za nasze grzechy i grzechy naszych braci i sióstr. Naucz nas reagować miłością na jej brak, kochać tych, którzy ranią nas i Serce Ojca. Ofiarowujemy Ci naszą wolę, czas, plany, pragnienia, myśli, uczucia, umiejętności, talenty… Przyjmij je jako swoje i zrób z nich użytek. Uczyń nas zdolnymi nieść Twoje światło w największe ciemności i ufać Bogu.

Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, gdy wejrzał na Twoje uniżenie. Stałaś się Niewiastą Niosącą Chrystusa dla naszego zbawienia. Odczytując nasze powołanie w Kościele jako Wspólnota Miriam, pragniemy przyłączyć się do Twojego hymnu uwielbienia. Wpatrując się w Twoje przeczyste życie, obieramy sobie Ciebie za szczególną patronkę naszej Wspólnoty. Pragniemy naśladować Ciebie, aby poprzez życie zawierzone woli Bożej, tak jak Ty, kroczyć pewną drogą do zbawienia. Pragniemy oddać się pod Twoją przemożną opiekę, by zło nas nie zwyciężało, a w naszym życiu zajaśniał blask świętości. Jako Wspólnota Miriam, obdarzeni miłością Boga, zdobyci przez Jezusa, chcemy kochać Go ponad wszystko, a ze względu na Niego także Ciebie, Matko naszego Pana i każdego z nas. Zawierzamy Twojej matczynej opiece naszą Wspólnotę i prosimy, byś nas nieustannie prowadziła do Twojego Syna. Wypraszaj nam dar Ducha Świętego dla ożywienia naszej wiary, rozpalenia miłości i jednoczenia wspólnych wysiłków apostolskich.

Prowadź nas drogą pokory, ufności i służby. Prowadź ku zjednoczeniu z wolą Boga, tak aby w nas i przez nas wypełniały się Jego pragnienia. Prowadź naszą Wspólnotę tak, aby przez jej modlitwę i świadectwo chrześcijańskiego życia świat uwierzył Twojemu Synowi. Prowadź drogami nowej ewangelizacji, aby wracali do Boga ci, którzy Go odrzucili. Prowadź, Matko, drogą rozkochiwania świata w jedynym Oblubieńcu, którym jest Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus.

Oddajemy Ci nasze serca, a Ty daj nam Swoje Niepokalane Serce, zjednoczone z Sercem Ojca i Syna, w Duchu Świętym. Amen.