Czy pamiętamy swój chrzest? Zapewne nie – byliśmy wtedy najczęściej zbyt mali. Jednak może pamiętamy datę swojego chrztu?

Tego dnia mieliśmy okazję do odnowienia naszych przyrzeczeń chrzcielnych. W obrzędzie obmycia rąk i zapalenia świec od paschału, każdy mógł usłyszeć swoje imię , „tyś jest mój syn”, „tyś jest moja córka” oraz to, że Bóg cieszy się nami.

Pasterz podczas homilii przypomniał nam jak ważnym sakramentem w naszym życiu jest chrzest święty. To dzięki niemu stajemy się częścią kościoła. Możemy nie mieć w życiu okazji, by przyjąć pozostałe sakramenty, jednak właśnie ten pierwszy sprawia, że możemy zostać zbawieni.

Pierwsze czytanie z dnia: Rz 13, 8-10

Usłyszeliśmy także komentarz do pierwszego czytania z dnia. Przez chrzest otrzymujemy Ducha Świętego, a pierwszym z jego owoców jest miłość – to właśnie o miłości mówi św. Paweł w swoim liście do Rzymian.

Może niekiedy wydaje się nam, że przykazania są trudne do zrealizowania – że aby kochać, trzeba wypełnić prawo. Pasterz zwrócił uwagę na to, że jest odwrotnie. Gdy prawdziwie miłujemy Boga i drugiego człowieka, przestrzeganie dekalogu staje się naturalną koleją rzeczy. Jak mówi św. Paweł: „Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”.

Po zakończonej Eucharystii, spotkaliśmy wspólnie przed Najświętszym Sakramentem, by uwielbiać Pana Boga.

6 listopada 2019 r. (środa) Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu
Eucharystię odprawił: ks. Damian Ziemba – Pasterz Wspólnoty