W niedzielę, 16 listopada 2014 w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy ikon będących owocem „Warsztatów ikonograficznych w Rzeszowie” oraz powstałych w lubelskiej Pracowni Artystycznej im. św. Łukasza działającej przy klasztorze OO. Bernardynów w Lublinie. Warsztaty i wystawa zostały zorganizowane przez Fundację „Charismata” im. św. Pawła Apostoła przy współudziale finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wystawę otworzył o. Wiktor P. Tokarski OFM z Lublina – prezes fundacji. Wykład inauguracyjny pt. „Benedyktyńska praca. Jak inwestować w rozwój talentu?” wygłosił o. dr Cyprian J. Moryc OFM z Lublina, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz główny prowadzący warsztaty.

W wernisażu, obok uczestników i organizatorów warsztatów, wzięli liczni goście zainteresowani sztuką sakralną oraz znamienici przedstawiciele najważniejszych instytucji kultury, bibliotekarstwa i muzealnictwa miasta Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Byli to między innymi: Marek Jastrzębski, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bogdan Kaczmar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,Damian Drąg, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Obecny był też ks. Daniel Drozd, dyrektor Domu Diecezjalnego Tabor oraz inni duchowni.

Wystawę można było zwiedzać do 30 listopada 2014 r.

Projekt został dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.