W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach został odczytany fragment Ewangelii opisujący kuszenie Jezusa na pustyni.
Ten właśnie tekst stał się dla nas zachętą do podjęcia kolejnego tematu w ramach katechez audiowizualnych.

Dzisiejsze spotkanie (23. lutego 2010 r.) z egzorcystą Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Jackiem Goleniem nosiło tytuł „Pokusa, dręczenie, opętanie”.

Ksiądz egzorcysta opierając się na nauczaniu Kościoła i swoim doświadczeniu omówił te trzy formy działania złych duchów w życiu ludzkim.

Jak zwykle w drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań naszemu gościowi. Całość zakończyła się modlitwą i oddaniem się Matce Najświętszej.

autor: o.W