„Moc bowiem w słabości się doskonali”. Takie słowa napisał św. Paweł w Drugim Liście do Koryntian (12, 9).

Stały się one główną myślą pierwszej w trzecim cyklu katechezy audiowizualnej.

Gościem spotkania był Marcin Jakimowicz, dziennikarz „Gościa Niedzielnego” i autor książek poświęconych duchowości.

Spotkanie miało charakter osobistego świadectwa. Nasz gość podzielił się swoimi osobistymi przeżyciami, a także historiami ludzi, których Bóg stawiał na jego drodze.

Katecheza ta odbyła się 20. września 2011 r. i miała nazwę „Niech żyje słabość!”

autor: o. W