Gościem kolejnej katechezy audiowizualnej w naszej Bazylice 6 grudnia 2011 była siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej.

Od ponad dziesięciu lat pracuje z kobietami prostytuującymi się niosąc im pomoc terapeutyczną i duchową. Pomaga również ofiarom handlu ludźmi oraz przemocy domowej. W 2002 roku założyła w Katowicach Stowarzyszenie im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Organizacja zajmuje się wspieraniem kobiet pragnących porzucić prostytucję i zagrożonych nią.  Problemowi prostytucji  poświęciła swoją książkę „Kobieta nie jest grzechem” .
Dzięki przepełnionemu empatią i miłością zaangażowaniu siostry, kobietom tym udaje się przezwyciężyć traumatyczne przeżycia i powrócić do normalnego życia.

Podczas spotkania  dzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy terapeutycznej z prostytutkami. Podkreślała, że nie można ich oceniać dopóki nie pozna się motywów, które popchnęły je do tego procederu. Wiele z nich nie widziało wyjścia z trudnej sytuacji materialnej, inne doświadczały przemocy domowej. Pozbawione wszelkiej nadziei i perspektyw na poprawę swego losu, „poszły na ulicę”. Są również kobiety, które nie zaznały ojcowskiej miłości i szukają oparcia w starszych mężczyznach.

Zastanawiała się nad problemem odpowiedzialności za prostytuowanie się kobiet; współczesne wzorce kulturowe, styl życia skłaniają dziewczęta, często nastolatki  do prostytucji.  Konsekwencje  są dramatyczne i pozostawiają ślad na całe życie. Gdyby nie pomoc takich osób jak siostra Anna Bałchan, wiele z tych kobiet prawdopodobnie skończyłoby tragicznie.

Opowiadając wstrząsające historie, wielokrotnie zaznaczała, że tylko prawdziwa miłość może uleczyć ludzkie relacje. Całkowite zawierzenie Bogu zawsze dodaje sił.
–  Nie ma takich sytuacji w życiu, których Bóg nie mógłby uzdrowić, niezależnie od tego ile zła uczyniłeś. Bóg nikogo nie opuszcza. On inaczej patrzy na człowieka niż my. Jest najbliżej tych, którzy zboczyli z prostych życiowych ścieżek. Trzeba Mu tylko zaufać i nigdy nie zwątpić.
Boża moc dodaje sił również siostrze Annie w pełnieniu jej życiowej misji.

autor: o. W

6. grudnia 2011 katecheza audiowizualna – „Niewygodna Ewangelia 2”