Tematem kolejnej katechezy audiowizualnej, jaka odbyła się w Bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie dnia 6. marca 2012r. były media.

Nasi goście: Grzegorz Górny i Tomasz Rowiński („Fronda”) odwołując się do przykładów z ostatniego czasu, pokazali jak media kreują „rzeczywistość”.

Grzegorz Górny mówił: „Świat kreowany w mediach coraz bardziej zaczyna przypominać sztuczną nierzeczywistość, która bardzo często postrzegana jest jako coś bardzo realnego”.

Spotkanie było połączone z promocją najnowszego numeru kwartalnika „Fronda” i kiermaszem książek tego wydawnictwa.

Zapraszamy do ponownego wysłuchania katechezy  „Matrix w mediach” na naszym portalu żywawiara.pl

autor: o. W