We wtorek, 21 stycznia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu katechez audiowizualnych.

Tym razem wieczór utrzymany był w konwencji wykładu, a tematyka dotyczyła nader aktualnych i trudnych zagadnień i została opatrzona tytułem: „Trucizna ideologii gender”.

Prelegentem był niewątpliwy ekspert w powyższym zagadnieniu ks. prof. Dariusz Oko.

Wyczerpujące wystąpienie księdza profesora wywołało pozytywne reperkusje wśród zgromadzonych, którzy w licznych głosach wyrażali swoje podziękowania za możliwość przyswojenia sobie wiedzy na temat głośnej ostatnio ideologii.

autor: o. W.

Fot.: Piotr Szobak