Męskie rekolekcje
adresowane są do mężczyzn, co oznacza, że nie mogą brać w nich udziału kobiety.

Dlaczego rekolekcje są kierowane do mężczyzn?

Bo mamy wrażenie, że mężczyźni mogą się czuć nieco zapomniani przez Kościół. Gdy w niedzielę uczestniczymy we Mszy świętej to większość osób w świątyni to kobiety… Grupy i wspólnoty duszpasterskie są zdominowane przez kobiety…

Dlaczego tak się dzieje?

Pewnie czynników, które mają na to wpływ jest wiele, ale jednym z nich jest to, że mężczyzni nie do końca czują się w Kościele dobrze… Czują, że Kościół wymaga od nich czegoś co nie jest zgodne z ich męską naturą…

W czasie „męskich rekolekcji” chcemy odkłamać takie myślenie i pokazać mężczyznom, że nie muszą być grzecznymi chłopcami, aby odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Chcemy im udowodnić, że Kościół ich potrzebuje, nie wypierając się swojej męskiej natury.

Podsumowaniem rekolekcji dla mężczyzn, jest Męska Droga Krzyżowa.
Mężczyźni wyruszają nocą w kilkuosobowych grupach, w ciszy z Rzeszowa do Sanktuarium w Borku Starym, gdzie około północy jest odprawiona Msza święta.