26 – 28 marca 2012 roku odbyły się w  Bazylice OO. Bernardynów Pierwsze Męskie Rekolekcje, prowadzone prze ks. Jacka „Wiosna” Stryczka, kapłana Archidiecezji Krakowskiej, duszpasterza biznesu, znanego m. in. jako inicjatora „Ekstremalnej Drogi Krzyżowej”.

Rekolekcje składały się z trzech bloków tematycznych: „Tożsamość”, „Pieniądze”, „Skuteczność”

Ks. Jacek porównał pieniądz do drzewa poznania dobra i zła. Pieniądz jest czymś pomiędzy nami. Tę przestrzeń pomiędzy nami może zamienić w zło lub w dobro. Może być ciosem wyzysku lub dobrem fajnego prezentu. Może być sidłem poniżającej pracy lub motywatorem rozwoju. A co na temat pomnażania pieniędzy mówi Pismo Święte? Czy człowiek bogaty może dostać się do nieba? Zagadnienia związane z pieniądzem, skutecznością i męskością zostały poruszone w pierwszej edycji „Męskich rekolekcji”.