Posługa Modlitwą Uwolnienia

Chcesz prosić o modlitwę uwolnienia?

Przeczytaj Pierwszą część książki Neala Lozano „Modlitwa Uwolnienia„, a następnie zapisz się przez formularz.

Decyzją naszego Pasterza ks. Damiana Ziemby, posługa modlitwy uwolnienia wg. 5 kluczy Neala Lozano odbywa się dalej. Prowadzi ją nasz Pasterz ks. Damian Ziemba. Wspólnota Miriam w tym czasie będzie przechodzić okres oczyszczenia i formacji skupiając się jedynie na budowaniu relacji z Bogiem, bez posługi na zewnątrz. O modlitwę uwolnienia możesz także poprosić w innych miejscach w Polsce.

Od listopada 2011 roku nasza Wspólnota posługuje modlitwą uwolnienia propagowaną przez Neala Lozano. Jesteśmy także wpisani na oficjalną listę Domów Miłosierdzia prowadzących modlitwę uwolnienia wg 5 Kluczy Neala Lozano. Modlitwa ta nie jest egzorcyzmem, ale rodzajem modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, w której kładzie się mocny akcent na konieczność przebaczenia winowajcom, a także wyrzeczenia się złych duchów, które działają w naszym życiu.

Modlitwa składa się z pięciu kroków zwanych „kluczami”. Aby taka modlitwa mogła się odbyć, osoba która się do niej przygotowuje musi przeczytać książkę Neala Lozano, pt. „Modlitwa uwolnienia”. Lektura ta pomaga zrozumieć czym jest modlitwa uwolnienia, a także dobrze się do niej przygotować.

W naszej Wspólnocie modlitwę uwolnienia prowadzi nasz Pasterz, ks Damian Ziemba, a cała wspólnota w tym czasie towarzyszy w modlitwie duchowo. Nasz Pasterz od lat prowadzi tę modlitwę, obecnie jako wspólnota jesteśmy zaangażowani, jako ludzie omadlający w czasie modlitwy daną osobę. Różne wspólnoty różnie prowadzą taką modlitwę. Często są to różnego rodzaju zespoły, złożone z osób świeckich.

Zanim rozpocznie się zasadnicza część modlitwy, ma miejsce rozmowa. Jej celem jest przedstawienie faktów z życia, które osoba „omadlana” chce przedstawić Bogu. Rozmowa ta jest objęta całkowitą tajemnicą, a osoba prosząca o modlitwę mówi tylko o tym, o czym chce powiedzieć.

Osoba prowadząca jest odpowiedzialna za przebieg modlitwy zgodnie z jej zasadami. Wstawiennik jest obecny w czasie modlitwy, a jego zadaniem jest nieustanna modlitwa w intencji osoby przeżywającej swoją modlitwę uwolnienia. Aby modlitwa mogła się odbyć potrzebna jest jeszcze trzecia osoba. Jest to wstawiennik osłonowy, czyli ktoś kto w czasie modlitwy uwolnienia trwa przed Najświętszym Sakramentem w kościele i tam prosi Boga o Jego łaskę dla wszystkich zaangażowanych w modlitwę uwolnienia. W czasie modlitwy może być więcej wstawienników i wstawienników osłonowych, ale osoba prowadząca modlitwę jest zawsze tylko jedna.

Osoby prowadzące i uczestniczące w modlitwie są zobowiązane do zachowania całkowitej tajemnicy. W czasie modlitwy nie udziela się też żadnych porad duchowych. Prowadzący modlitwę może jedynie wskazać na potrzebę spowiedzi, albo rozmowy z kapłanem. Na taką modlitwę powinniśmy przyjechać przygotowani także duchowo, czyli być w stanie łaski uświęcającej.

Po rozmowie następuje pięć kroków, które Neal Lozano nazywa kluczami. Są to:

  1. Zawierzenie Jezusowi nie tylko tej modlitwy, ale całego swojego życia. Wypowiedzenie żalu za to, co było złe: niewłaściwe wybory, ignorowanie dobra, niewierność, odejście od Boga.
  2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy, która już jest modlitwą, wypowiadamy kolejne sprawy do przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. A wszystko w imię Jezusa.
  3. Wyrzeczenie. Także w imię Jezusa wyrzekamy się duchów, które „podczepiając” się pod nasze słabości zwodzą nas, utrudniają, ciągną w dół. Ważne jest nazwanie ich, a także kłamstw, które zakorzeniły się w naszej świadomości i odgradzają nas i od Boga, i od radości życia.
  4. Związanie duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i związuje duchy, których się wyrzekliśmy.
  5. Błogosławieństwo Ojca. W życie w wolności wkraczamy oddani Miłości. Temu, który błogosławi nam w każdej chwili. Błogosławi naszemu powołaniu. Chce nas na tym świecie.

Jeśli chcesz prosić naszą Wspólnotę o modlitwę uwolnienia i przygotowałeś się do niej przez lekturę książki Neala Lozano napisz do nas.

Zapisz się na modlitwę uwolnienia 


Więcej informacji o modlitwie uwolnienia znajdziesz tutaj.

Znajdź nas na Facebooku Oglądaj co robimy na Instagramie

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Scroll Up