W każdą sobotę kwietnia (tj. 7, 13, 20 i 27) w Rzeszowie w Domu Rekolekcyjnym „Tabor” odbywały się Warsztaty Ewangelizacyjne, które poprowadziła Wspólnota „Mocni w Duchu” z Łodzi.

Nasza Fundacja Charismata była współorganizatorem tych warsztatów, a nasz portal Żywa Wiara objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Warsztaty miały na celu nauczyć uczestników ewangelizacji bezpośredniej.
Polegały one na nauczeniu się głoszenia kerygmatu. Były to konferencje i świadectwa o doświadczeniu miłości Boga, praktyczne ćwiczenia o tym, w jaki sposób przedstawić Boga zagubionemu człowiekowi. Po części teoretycznej, uczestnicy mieli zajęcia w plenerze – głosili kerygmat. Na koniec dnia każdy z uczestników dzielił się nowym doświadczeniem.


6 Akcja ewangelizacyjna Fundacji Charismata

Warsztaty ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę „Mocnych w Duchu” z Łodzi

Cel: nauka ewangelizacji bezpośredniej

Sposób realizacji celu: reklama i finansowanie warsztatów

Pomysł: 21 marca 2013

Etapy realizacji:

1. Reklama warsztatów na facebooku, stronie internetowej – marzec 2013
2. Finansowanie warsztawów – kwiecien 2013

Podsumowanie:
W warsztatach uczestniczyło około 200 osób.


Dziękujemy naszym darczyńcom!