Warsztaty psychologiczne „Poznaj i akceptuj siebie”


W dniach 15 – 18 października 2015 odbyły się w DD Tabor trzecie już Warsztaty Psychologiczne pt. „Poznaj i akceptuj siebie” prowadzone przez psychoterapeutę prof. Józefa Szopińskiego z ekipą z Lublina. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

Forma pracy zaproponowana w trakcie warsztatów to aktywne uczenie się siebie poprzez zastosowanie różnych form komunikacji niewerbalnej przy analizie tekstu biblijnego i zaproponowanego problemu, np. rysowanie czy drama. Techniki te były pomocą w odkrywaniu właściwego obrazu samego siebie, w rozpoznaniu barier blokujących rozwój i swoje osiągnięcia. Pokazały jak wzbogacić i uzdrowić relacje z innymi ludźmi. Były też szansą nawiązania głębokiej relacji z Bogiem poprzez naukę medytacji metodą lectio divina. W trakcie warsztatów kulminacyjnym punktem nawiązania bliskości z Bogiem i z ziemskimi rodzicami była modlitwa uzdrowienia ukierunkowana na uzdrowienie relacji z najbliższymi, doświadczenie błogosławieństwa matki i ojca oraz uleczenie zranień w relacji dziecko – rodzice.

Uczestnicy, po zakończeniu warsztatów, dawali świadectwo, że doświadczyli akceptacji i szacunku zarówno ze strony prowadzących, jak i pozostałych uczestników. Zostali zrozumieni i przyjęci tacy jacy są, wraz z ich problemami i doświadczeniami. Zobaczyli w sobie niezwykłe cechy charaktery, zdolności i umiejętności, których wcześniej nie dostrzegali. Zauważyli źródła swoich problemów i uzyskali pomoc w sposobie ich rozwiązywania, np. wyolbrzymianie problemów i lęk przed zmianą, lęk przed ocenianiem, lęk przed bliskością i okazywaniem uczuć, poczucie własnej wartości i siły, konfrontacja z agresorem, asertywność, umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem z przekazem niewerbalnym, poczucie odpowiedzialności za innych, itp.

Ciekawą analizą było również porównanie problemów do szklanki z wodą. Czy szklanka z wodą jest ciężka? Tak naprawdę rzeczywista waga szklanki nie ma znaczenia. Zależy jak długo ją będziemy trzymać w ręku. Jeśli będziemy ją trzymać przez minutę, nie będzie to dla nas problemem. Jeśli przez godzinę, może będzie bolało nas ramię. Jeśli będziemy ją trzymać cały dzień, mięśnie nam zdrętwieją i stracimy czucie w ręce. W każdym przypadku waga szklanki nie ulega zmianie, ale im dłużej będą ją trzymać tym cięższa się stanie. Tak samo z naszymi problemami, jeśli je wzmacniamy, „pielęgnujemy”, ona nabierają mocy, a potem nas przerastają. Stresy i zmartwienia są tak jak ta szklanka z wodą. Jeśli pomyślimy o nich przez chwilę, nic się nie stanie. Ale gdyby myśleć o nich trochę dłużej to zaczynają boleć. A jeśli myślelibyśmy o nich cały dzień, będziemy czuć się sparaliżowani, niezdolni by cokolwiek uczynić.

Kolejnym tematem warsztatów było „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”, co ilustruje poniższa grafika, wskazując na umiejętność kochania w pierwszej kolejności siebie i wybrania tego, co dobre dla siebie. Taka umiejętność umożliwia dawanie właściwej miłości innym.

W grupie uczestników zawiązała się, w tak krótkim czasie, relacja przyjaźni i szacunku. Każdy z uczestników otrzymał od innych miłość, dobroć, troskę i wdzięczność za to, że byli.

autor: Marta Fortuniak