Warsztaty psychologiczne „Poznaj i akceptuj siebie”


W dniach 16 – 19 czerwca 2016 r. w Domu Diecezjalnym TABOR odbyły się IV Warsztaty Psychologiczne z modlitwą o uzdrowienie „Poznaj i akceptuj siebie”. Prowadził je psychoterapeuta profesor Józef Szopiński wraz z ekipą. Uczestniczyło w nich 10 osób.

Warsztaty oparte były na metodzie żywego uczenia się. Angażuje ona nie tylko intelekt, ale całego człowieka. Wprowadza przyjazną atmosferę w grupie i pozwala uruchomić zasoby, jakie tkwią w ludziach. Podczas sesji zaciera się granica miedzy uczestnikami i prowadzącymi. Każdy czerpie od siebie nawzajem i dzieli się swoimi przemyśleniami.

Podczas warsztatów uczestnicy nazywali swoje problemy po imieniu, przyglądali się im z innej perspektywy, przepracowywali i oddawali to wszystko Panu Bogu. Była też możliwość przyjrzenia się swojej relacji z Panem Bogiem. Bardzo ważnym elementem była modlitwa uzdrowienia. Podczas niej Pan Jezus przychodził z przebaczeniem, przelewał miłość ze swojego serca do serc uczestników, dotykał i uzdrawiał.

Każdy z uczestników otrzymał odwagę do bycia sobą, siłę do działania i motywacje do zmiany swojego życia.

autor: Iwona