Metoda AMOR

Słowo „AMOR” znaczy „Miłość”. Poszczególne litery tego wyrazu oznaczają składniki rozmyślania.

1. Litera „A” – oznacza adoratio czyli uwielbienie.
Zatem: wielbię Boży Majestat, Trójcę Najświętszą lub Pana Jezusa (w którym mieszka cała pełnia Bóstwa) i z pokorą staję, klęczę przed Nim, będąc pewny Jego miłości, iż jestem jej niegodny. Św. Franciszek modlił się: „Kim Ty jesteś Panie, a kim jestem ja?”

2. Litera „M” oznacza meditatio czyli rozważanie.
Rozważam przeczytany lub obrany temat rozmyślania, zastosowując go do siebie i obieram sobie postanowienie na dzień dzisiejszy.

3. Litera „O” – oznacza oratio – czyli modlitwa (w tym wypadku prośba).
Proszę o łaski szczegółowe (związane z postanowieniem) i ogólne, a także o pomnożenie miłości Bożej.

4. Litera „R” – oznacza resolutio czyli zakończenie.
Dziękuję za łaski otrzymane w ciągu rozmyślania i w ciągu całego życia. Dziękuję także w imieniu tych ludzi, którzy nie pamiętają o wdzięczności wobec Boga. Zawierzam się orędownictwu i opiece Matki Najświętszej.

(Modlitwy i zwyczaje OO. Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 394-395)

Metoda Lectio Divina

Metodę Lectio Divina stosujemy, kiedy rozważamy Słowo Boże na naszych spotkaniach modlitewnych.

Składa się z następujących etapów:

1. Przeczytaj powoli wybrany fragment Biblii – LECTIO

2. Pomyśl o zdaniu, które Cię dotyka (w obojętnie w jaki sposób: raduje, zastanawia, przemawia, zasmuca, denerwuje, burzy coś w Twoim życiu, itp) MEDITATIO

3. Porozmawiaj o tym z Bogiem, powiedz Mu co o tym myślisz – ORATIO

4. Trwaj w Bożej obecności – milcz, nic nie mów, wyobraź sobie, że idziesz z Bogiem na spacer, albo że jesteś w Jego ramionach i trwaj…(od 5 do 30 minut)) – CONTENPLATIO

5. Żyj Bożym Słowem, odnieś go do swojego życia, zastosuj – ACTIO

Oto filmik o metodzie lectio divina:

Natomiast ja najczęściej stosuję metodę ignacjańską: 

1. Czytam dwa razy fragment Pisma Świętego

2. Wyobrażam sobie czytany fragment Pisma Świętego – czyli próbuję dostrzec oczami wyobraźni co jest opisane, jak wyglądali ludzie, jaka była pogoda, jak ludzie się zachowywali, co mówili, co mówił Jezus i gdzie ja tam byłam: czy weszłam w akcję, czy tylko obserwowałam, czy stałam z Jezusem czy z np. z tłumem… itp.

3. Trwam i przyglądam się temu co widzę oczami wyobraźni i rozważam, co mówi Jezus, co mówią inni ludzie.

4. Odnoszę do siebie i swojego życia medytowany fragment Biblii

Tutaj jest dokładny opis metody ignacjańskiej jest tutaj

  Marta Fortuniak