Wieczory_charyzmatyczne_I_n

W sobotni marcowy wieczór, spotkaliśmy się po raz pierwszy na Wieczorze Charyzmatycznym na Taborze prowadzonym przez naszą Wspólnotę. Całe spotkanie rozpoczęliśmy wzywając obecności Ducha Świętego. Wspólny śpiew, modlitwa wprowadziły nas w ten błogosławiony czas.

Następnie została wygłoszona konferencja przez ks. Mariusza Mika, której tematem przewodnim było uwielbienie Stwórcy. Mogliśmy uzyskać odpowiedzi na pytania: Czym jest uwielbienie? Co jest jego istotą? Po Eucharystii rozpoczęło się wspólne uwielbienie Boga. Na początku adoracji Najświętszego Sakramentu nasz Pasterz odczytał fragment Pisma Świętego o przemienieniu Pańskim, przez który Jezus zaprosił nas na Tabor, do trwania w Jego obecności. Objawił On nam Swoje Oblicze, przemawia do naszych serc. Bóg jest godny czci i chwały, którą pragniemy mu oddawać.

Zostaliśmy zachęceni, by podchodzić bliżej Jezusa, bez lęku, z ufnością, że patrzy na nas z miłością. Jezus tego wieczoru zapragnął przychodzić do każdego z nas. Sam chciał przechadzać się pośród nas i obdarzać swoim uzdrowieniem i uwolnieniem. Nasz Pasterz – ks. Marcin Szopiński – przechodził z Najświętszym Sakramentem pośród nas, wielbiących Boga tańcem i śpiewem. Był to cudowny czas spędzony z Miłością.

Zdjęcia ze spotkania możesz zobaczyć tutaj.
Relacje z tego wydarzenia możesz przeczytać tutaj.

autor: Basia L.
fot. Piotr Kordyś