Wieczory_charyzmatyczne_IV_n

Tematyką dzisiejszego wieczoru, było uwielbienie. Na początku mieliśmy okazję usłyszeć konferencje na temat modlitwy „Ojcze nasz”, a następnie przeszliśmy do praktycznego uwielbiania Boga, najpierw podczas Eucharystii, a później Ciała Chrystusa w monstrancji.

Ksiądz Daniel, który wygłosił dzisiejszą konferencje mówił o uwielbieniu, o tym, że jest to najpiękniejsza modlitwa, bezinteresowna, bo za nic nie dziękujemy, nie przepraszamy czy prosimy tylko uwielbiamy Boga w Jego istocie, stworzeniu. Uwielbiamy Boga w szczęściu, radości, jak również w smutku i trudnościach. Uwielbiamy Go w człowieku, nawet tym, który nas skrzywdził, bo możemy potępić czyny, ale nie człowieka, który je popełni.
Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Marcin Szopiński. Mówił o zburzeniu murów Jerozolimy o tym, że teraz Bóg będzie ognistym murem. My często w naszym życiu stawiamy obwarowania, tylko, że one często oddzielają nas od Boga, a nie od zła. Budujemy sobie zabezpieczenia i prosimy Boga przemieniaj nas dogłębnie, ale nie niszcz moich obwarowań. Może, dlatego modlimy się, a nie otrzymujemy, bo najpierw muszą runąć mury nieprzebaczenia, obłudy, samowystarczalności, naszych planów. Jeśli podejmiemy to ryzyko, to rozraduje się serce nasze i Bóg będzie leczył, uzdrawiał.

Podczas adoracji oddawaliśmy swoje życie Jezusowi i wyrzekaliśmy się naszego królowania w nim, by centralne miejsce na tronie naszych serc mógł zająć Bóg. Oczyszczał nas Ogień Miłości byśmy mogli żyć w Jezusie, żyć w obfitości, obfitości miłości. Przez sakrament chrztu świętego staliśmy się dziećmi Boga, dziedzicami Jego królestwa.

Duch Święty mówił, że Bóg Ojciec, ufających uchroni przed śmiercią i będzie karmił ich w czasie głodu, będzie naszą obroną i tarczą.

Uwielbialiśmy Boga z Radością w modlitwie jednoczesnej, a następnie kapłan wszedł w tłum z Jezusem i przechadzał się między nami. Był to kolejny sobotni wieczór małych cudów i wielkiego błogosławieństwa. Wyszliśmy ubogaceni i promieniejący Bożą radością.

Zdjęcia ze spotkania możesz zobaczyć tutaj.
Relacje z tego wydarzenia możesz przeczytać tutaj.

autor: Marta Sokołowska
fot. Alicja Cyrnek

IV Wieczory Charyzmatyczne na Taborze

iv wch1.jpg -  iv wch 2.jpg -  iv wch3.jpg -  iv wch 5.jpg -  iv wch 6.jpg -  iv wch 4.jpg -  iv wch 7.jpg -  iv wch 8.jpg -  iv wch 9.jpg -  iv wch 10.jpg -  iv wch 11.jpg -  iv wch 12.jpg -  iv wch 13.jpg -  iv wch.jpg -  iv wch 14.jpg -