Charakterystyczne dla Odnowy Charyzmatycznej są:

  • Seminarium odnowy życia w Duchu Świętym. Są to 5. 7 lub 10. tygodniowe rekolekcje, podczas których jest położony nacisk na codzienną modlitwę indywidualną Pismem Świętym i na rozeznaniu swego życia w Bogu. Seminarium kończy się modlitwą o uzdrowienie i tzw. „chrztem w Duchu Świętym”, tj. modlitwą o wylanie darów i odnowieniem łask, które każdy chrześcijanin otrzymał na chrzcie św.
  • Modlitwa wstawiennicza. Można ją nazwać misją – posługą, do której wzywa Duch Święty. Jest to prośba o łaskę i doświadczenie miłosierdzia Bożego w każdej sferze życia człowieka oraz o dotknięcie przez miłość Bożą ran zadanych przez grzech.
  • Modlitwa wspólnotowa. Spotkanie modlitewne jest wyrazem życia religijnego wspólnoty. Składa się z modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, śpiewu, chwil ciszy, posługi charyzmatycznej, choć punktem kulminacyjnym jest celebracja Słowa Bożego. Często ma miejsce składanie świadectwa jako wyraz żywej obecności i działania Boga w sercach i życiu członków wspólnoty.


Jeśli chcesz poznać Boga i pogłębić swoje życie duchowe
DOŁĄCZ DO NAS!