1. Przemówienie Pawła VI z okazji I Międzynarodowej Konferencji Liderów Odnowy Charyzmatycznej, Grottaferrata 10 października 1973

  2. Przemówienie Pawła VI z okazji III Miedzynarodowego Kongresu Katolickiej Oodnowy Charyzmatycznej, Rzym Bazylika Św. Piotra 19 maja 1975
  3. Prywatna audiencja Papieża Jana Pawła II dla Rady ICCRO, Rzym 11 grudnia 1979
  4. Audiencja Papieża Jana Pawła II dla Biskupów Północnej Francji, Rzym, 22 stycznia 1987
  5. Benedykt XVI – Nowe Porywy Ducha. Ruchy Odnowy w Kościele
  6. Franciszek – Przemówienie podczas spotkania z Odnową w Duchu Świętym w Rzymie, dnia 1 czerwca 2014 r.