Ewelina Konieczna
animator diakonii modlitewnej

Andrzej Paśkiewicz
animator diakonii uwielbienia

Marcin Zacharski
animator diakonii wstawienniczej

Barbara Zacharska
animator diakonii prorockiej

Klaudia Winiarska
animator diakonii medialnej

Wojciech Wojdyło
animator diakonii liturgicznej

Alicja Cyrnek
animator diakonii organizacyjnej

vacat
animator diakonii techniczno-porządkowej

Magdalena Pachalska
animator diakonii prowadzenia spotkań

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”
(1 Kor 12, 8-11)

Kadencja animatorów trwa 2 lata. Zostają oni wskazani przez lidera Wspólnoty i następnie zatwierdzeni i namaszczeni do posługi przez pasterza Wspólnoty. Animatorzy są odpowiedzialni za poszczególne diakonie we Wspólnocie. Ich zadaniem jest koordynowanie posługi osób, które należą do ich grup. Czynią to w jedności z liderami i pasterzem Wspólnoty.

ostatnia aktualizacja: 07.12.2018 r.