Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość!” I stała się światłość.
(Rdz 1, 3)

„Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego
(J 4, 50)

Bóg stworzył niebo i ziemię swoim Słowem. Kiedy mówił, stworzył coś z niczego przez moc swojego Słowa. Bóg jako Stwórca nie tylko powołał świat do bytu, ale wszystko podtrzymuje mocą swego Słowa. Właśnie z tego powodu możemy wierzyć Bogu, że będzie czynił nowe rzeczy dzisiaj. Nawet w drobnych sprawach naszego codziennego życia.

Tutaj prezentujemy świadectwa o działaniu Słowa Bożego w naszej codzienności:

1. Świadectwo. Stefania (październik 2012)
2. Świadectwo o działaniu Boga w życiu. Nikodem (marzec 2013)
3. Świadectwo o słuchaniu Boga. Nikodem (marzec 2013)