Zasady

Decyzje Pasterza Miriam z dnia 10.10.2018. Obowiązują one do czasu sprawowania nad Wspólnotą opieki pasterskiej przez ks. Damiana Ziembę bądź do odwołania. 

 1. W intencji rozeznawania charyzmatów indywidualnych oraz Woli Bożej wobec Wspólnoty, zobowiązuję (ale nie pod grzechem, jeśli ktoś zapomni) wszystkich członków Wspólnoty, do codziennej, jednokrotnej modlitwy Anioł Pański.
 2. Jedna środa w miesiącu poświęcona zostaje uwielbieniu połączonemu z modlitwą Różańcową – w kaplicy, wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Przez Maryję i z Jej pomocą chcemy wzrastać w postawie sług u służebnic Pana, otwartych i posłusznych Duchowi Świętemu, tak jak było to do tej pory.
 3. Z tych samych powodów i mocą autorytetu udzielonego mi przez ks. Biskupa Jana Wątroby zawieszam wszelkie „zewnętrzne” zaangażowanie Wspólnoty posługą modlitewną i charyzmatyczną i nie wyrażam zgody na działanie Ducha Świętego w postaci znaków i charyzmatów poza czasem wspólnej modlitwy w środy. Oznacza to, że do rozeznania przez Pasterza:
 4. aby dalej nasza wspólnota była odpowiedzialna w jakimś stopniu za projekt Dom miłosierdzia, do odwołania, modlitwę uwolnienia i uzdrowienia wg 5 kluczy sprawuje tylko Pasterz oraz kapłan, którego deleguje na czas tej modlitwy w naszym Domu. Zezwalam jednak na modlitwę osłonową na czas tej modlitwy prowadzonej, o której będziemy informować.
 5. nie podejmujemy żadnego prorokowania czy poznania poza wspólnymi modlitwami w środy, chyba że za wyraźną zgodą Pasterza
 6. jedna środa w miesiącu będzie czasem wieczorów charyzmatycznych. Wszelkie natchnienia, które wtedy się pojawią lub podczas spotkań naszej wspólnoty w diakonii modlitewnej bądź prorockiej zawsze muszą być zatwierdzone u Pasterza
 7. poza spotkaniem środowym we Wspólnocie możemy modlić się prywatnie tylko nad członkami naszej rodziny i nad chorymi w ZOLu, jednak zakazuje gestu nakładania rąk, chyba że w przypadku małżeństwa i rodzicielstwa. Zezwalam jednak, aby podczas modlitwy położyć rękę na rękę/ramię drugiej osoby.
 8. każdy kto ze Wspólnoty będzie potrzebował modlitwy poza wspólną, każdorazowo zgłasza to Pasterzowi i taką pomoc otrzyma.
 9. spotkania i praca poszczególnych diakoni odbywają się jak dotychczas. Zachęcam, aby każdy był aktywnym członkiem jakiejś diakonii. Wszyscy bowiem jesteśmy we wspólnocie, czujmy się za nią odpowiedzialni.
 10. każda inna potrzeba pomocy modlitewnej (każdego rodzaju) poza środowymi spotkaniami wymaga rozstrzygnięcia przez Pasterza. To samo dotyczy to osób, które zgłoszą się do naszej wspólnoty o pomoc.
 11. Celem takiego zachowania jest to, aby członkowie wspólnoty mogli skupić się na dalszym uformowaniu wnętrza i życia duchowego, któremu będą służyły:
 12. Fundament – każda środowa Msza Święta z homilią o godz. 18.30
 13. Troska o ciągłe trwanie w łasce uświęcającej – regularna spowiedź, zachęta do stałego spowiednika / stałego kierownika
 14. Adoracja Najświętszego sakramentu – obowiązkowa w każdą środę o godz. 17.45
 15. Wyznaczone Słowo do medytacji przez każdego w ciągu tygodnia, notatki w zeszycie
 16. Konferencje tematyczne dotyczące wspólnoty, charyzmatów, oraz życia duchowego a także okazjonalna praca w grupach podczas spotkań formacyjnych
 17. Zachęcam do dowolnego postu w intencji wspólnoty 12 dnia każdego miesiąca. Post ma nas uczyć wyrzeczenia oraz pomóc wsłuchiwać się w głos Pana.
 18. Wymieniona wyżej modlitwa Anioł Pański i Różaniec, bliskość Maryi
 19. Podczas nieobecności Pasterza władza do podejmowania decyzji w tym dniu należy księdza delegowanego przez niego.
 20. Przychylam się do prośby Lidera p. Basi oraz wsłuchując się w radę poprzedniego Pasterza: ks. Krzysztofa, aby viceliderem został p. Marcin Zacharski. Jednocześnie informuje, że korzystam z udzielonej mi władzy do ogłoszenia nowych wyborów, jednak termin ich odbycia podam gdy poznam wspólnotę. Dodatkowo korzystając z udzielonej mi władzy ogłaszam, że moją prywatną decyzją jest to, że wydłużyłem czas posługi animatorom na dwa lata. Dokonuje równocześnie zmiany w naszych wewnętrznych zapisach: Pasterz wspólnoty może przedwcześnie zakończyć posługę lidera i animatorów wspólnoty i rozpisać nowe wybory.
 21. Jako Pasterz wspólnoty wzywam wszystkich członków wspólnoty, którzy się chwiali, którzy chodzili po obrzeżach wspólnoty bądź nie podejmowali formacji wspólnej do pojednania i powrotu do wspólnoty. Mocą Pasterza wołam: pojednajcie się i wróćcie do owczarni! Wzywam jednocześnie do pojednania i budowania jednej owczarni! Jeżeli komuś nie odpowiadają te normy, niech szuka miejsca w innej wspólnocie, a tej nie rozburza i nie kala. Zgodnie ze Słowem Boga z dzisiejszego czytania o chwiejności Piotra (Ga 2,1-14).
 22. Typy spotkań:

– w pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie formacyjne. W pierwszą środę zapraszamy chętnych na nieszpory w intencji Miasta Rzeszowa

– w drugą i trzecią środę miesiąca

– w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 19 w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie na spotkanie modlitewne wszystkich Odnów diecezji

 1. W tym czasie formacji wspólnoty nie zapraszamy do przemawiania świeckich spoza wspólnoty, można jednak zaprosić kapłanów. Gdyby ktoś chciał kogoś zaprosić, musi być zgoda Pasterza.
 2. Wszystkim członkom na czas wrastania i oczyszczania udzielam błogosławieństwa +

ZASADY WYBORU LIDERA I ANIMATORÓW z dnia 30-01-2018

1. Wybór odpowiedzialnych za wspólnotę jest wypełnieniem woli Bożej, którą rozeznaje cała wspólnota przez modlitwę poprzedzającą czas wyborów. Modlitwa ta nie ustaje z momentem dokonania wyboru lidera i animatorów, ale trwa nieustannie, aby wspierać ich posługę.
2. Prowadzącym wybory i odpowiedzialnym za ich przebieg jest Ksiądz Opiekun – Pasterz wspólnoty. Ma on również prawo głosu.
3. Każdy nowy Pasterz, jeśli rozezna taką konieczność, ma prawo dokonać zmiany odpowiedzialnych za wspólnotę, nawet jeśli kadencja wybranych jeszcze się nie zakończyła.
4. Do sprawnego przeprowadzenia wyborów Pasterz powołuje spośród zgromadzonych w dniu wyborów, 7 losowo wybranych osób, uprawnionych do głosowania (spoza kandydatów na lidera), odpowiedzialnych za liczenie głosów i wiarygodność wyborów.
5. Z organizacji i nadzoru nad wyborami dotychczasowy lider pozostaje wyłączony.
6. Głosowanie jest ściśle tajne. Nie można agitować ani zmuszać nikogo, do wybrania danej osoby.
7. Każdy z uprawnionych do głosowania, podejmując wybór, dokonuje go w zgodności z własnym sumieniem, w całkowitej wolności od uprzedzeń, pomówień itp., oraz nade wszystko w odpowiedzialności przed samym Panem Bogiem.
8. Uprawnionymi do głosowania są członkowie grupy, którzy przynajmniej od 1 roku regularnie uczestniczą w spotkaniach wspólnoty.
9. Wybór lidera odbywa się przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych członków wspólnoty.
10. Każdy kandydat na lidera powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Kadencja lidera trwa 3 lata. Jeśli w nowych wyborach wspólnota tak zadecyduje, lider może sprawować swoją posługę przez kolejną, drugą kadencję. Jednak słusznym wydaje się dokonanie nowego wyboru, aby działalność wspólnoty nie została zdominowana przez jedną osobę, gdyż charyzmaty innych nie będą miały okazji się ujawnić. Po dwóch kadencjach lider już nie uczestniczy w wyborach.
12. Uprawnionym kandydatem na lidera jest ten członek wspólnoty, który uczestniczy regularnie w jej życiu przynajmniej od 3 lat, ukończył minimum SOW I°, uczestniczył przynajmniej w jednych, pełnych warsztatach posługi charyzmatycznej, jego życie moralne nie budzi zastrzeżeń a jego zachowanie we wspólnocie i poza nią wskazuje na osobowość rozmodloną, pokorną, posłuszną, otwartą i gotową do służenia innym. Nie należy również do żadnej innej wspólnoty, tak aby mógł w pełni oddać się posłudze i zadania we wspólnocie nie kolidowały z innymi.
13. Wszystkich kandydatów na lidera, po dokonaniu właściwego rozeznania, wskazuje Pasterz wspólnoty.
14. Spośród nich wspólnota w I turze wybiera trzech, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Głosowanie dokonywane jest pisemnie na zielonych kartach.
15. Po ogłoszeniu wyników w II turze głosowania na żółtych kartach, wspólnota dokonuje wyboru jednego spośród trzech, który będzie liderem. Liderem zostaje osoba, która uzyska największą ilość głosów, przy czym musi być to ilość bezwzględna (50% oddanych głosów +1). Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał większości bezwzględnej, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów. Kolejną turę wyborów wygrywa ta osoba, która otrzymała największą ilość głosów. Gdyby i ta tura nie przyniosła efektu, lidera wskazuje Pasterz.
16. Pozostali dwaj kandydaci, zajmują stanowisko vice lidera i skarbnika (decydują oni między sobą). Podobnie jak lider, sprawują oni swoją posługę 3 lata.
17. Wybrani w ten sposób odpowiedzialni za wspólnotę mają miesiąc czasu, aby wybrać spośród pozostałych członków wspólnoty animatorów odpowiedzialnych za poszczególne diakonie.
18. Kadencja animatorów trwa 1 rok.
19. Wszystkich wybranych Pasterz wspólnoty błogosławi i posyła do wypełniania zadań a cała wspólnota, z racji dokonanego wyboru, podporządkowuje się im w duchu chrześcijańskiego posłuszeństwa.
20. Wybrani przez wspólnotę lider, vice lider, skarbnik i animatorzy współpracują ściśle z Pasterzem wspólnoty, zachowując swoją autonomię i odpowiedzialność w wypełnianych przez siebie zadaniach.

Znajdź nas na Facebooku Oglądaj co robimy na Instagramie

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Nasza strona używa ciasteczek (pliki cookies), które umożliwiają nam udoskonalać stronę. Dowiedz się więcej

Czy wyrażasz na to zgodę?

Scroll Up